Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Pokrywki

czwartek 21 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Jakuba Pokrywki.

Tytuł rozprawy: Optimization and Evaluation in Machine Learning Challenges.

Promotor: prof. UAM dr hab. Filip Graliński.

Recenzenci: prof. dr hab. Dominik Ślęzak (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski (Politechnika Poznańska) i prof. PWr dr hab. inż. Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska).

Rozprawa doktorska, jej streszczenia oraz recenzje zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.