Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Michalaka

W czwartek 22 grudnia 2022 r. o godz. 15:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (Microsoft Teams) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Michalaka.

Tytuł rozprawy: On Reeb graphs and related objects.

Promotor: prof. dr hab. Wacław Marzantowicz.

Promotor pomocniczy: dr Marek Kaluba.

Recenzenci: prof. dr hab. Józef Przytycki (UG / George Washington University) i prof. UW dr hab. Maciej Borodzik (Uniwersytet Warszawski / Instytut Matematyczny PAN).

Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM.

Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie naszego Wydziału.

Link do spotkania