Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Miłosza Makowskiego

piątek 3 listopada 2023 r. o godz. 12:00 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Miłosza Makowskiego.

Tytuł rozprawy: Multi-scale mathematical modeling of vegetation, soil and weather.

Promotor: prof. dr hab. Maciej Wygralak.

Promotor pomocniczy: dr Wojciech Pałubicki.

Recenzenci: prof. URz dr hab. Barbara Pękala (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska (Uniwersytet Śląski) i prof. dr hab. inż. Eulalia Szmidt (Instytut Badań Systemowych PAN).

Rozprawa doktorska, jej streszczenia oraz recenzje zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.