Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Płaczka

W poniedziałek 20 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (platforma Microsoft Teams) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Pawła Płaczka.

Tytuł rozprawy: Extensions of Lambek calculi: Sequent systems, conservativeness and computational complexity.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Buszkowski.
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak (Uniwersytet Łódzki), prof. UŚ dr hab. Tomasz Połacik (Uniwersytet Śląski) i prof. UO dr hab. Piotr Wojtylak (Uniwersytet Opolski).

Rozprawa doktorska, jej streszczenia oraz recenzje zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Link do spotkania.