Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Roberta Kolassy

poniedziałek 22 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Roberta Kolassy.

Tytuł rozprawy: Zastosowanie zbiorów wypukłych do minimalnej reprezentacji różnic funkcji wypukłych w sensie Zalgallera.

Promotor: prof. UAM dr hab. Jerzy Grzybowski.

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Lewicki (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Ewa Bednarczuk (Politechnika Warszawska) i prof. UZ dr hab. Krzysztof Przesławski (Uniwersytet Zielonogórski).

Rozprawa doktorska, jej streszczenia oraz recenzje zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.