Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Włodarczyka

W środę 8 listopada 2023 r. o godz. 13:15 w sali A1-33/34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Włodarczyka.

Tytuł rozprawy: Modele ewaluacji poprawności danych lingwistycznych pozyskanych metodą crowdsourcing.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jassem.

Recenzenci: prof. IPI PAN dr hab. Małgorzata Marciniak (Instytut Podstaw Informatyki PAN) i prof. IBS PAN dr hab. Maria Ganzha (Instytut Badań Systemowych PAN).

Z rozprawą można zapoznać się w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w naszej Bibliotece wydziałowej, a także w formie elektronicznej w Repozytorium UAM.
Streszczenia rozprawy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie naszego Wydziału.