Data wydarzenia:

I Ogólnopolskie Sympozjum Muzyka – Matematyka. Konteksty, relacje, perspektywy.

Data: 14 grudnia 2018 roku

Miejsce: Sala Prezydencka, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Program

14.12.2018 r.
09:45 Otwarcie sympozjum
10:00prof. dr hab. Jarosław Grytczuk, Politechnika Warszawska.
Tytuł: Muzyczne inspiracje w matematyce dyskretnej.
10:30 prof. UMFC, dr hab. Alicja Gronau – Osińska, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Tytuł: Kryptografia liczbowa jako użyteczne narzędzie procesu symbolizacji muzyki
11:00 prof. US, dr hab. inż. Piotr Krasoń, Uniwersytet Szczeciński.
Tytuł: O pewnych geometrycznych aspektach muzyki.
11:30 Przerwa kawowa
12:00dr Adam Porębski, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
Tytuł: Technika nakładania cykli – od matematycznej idei do muzycznej realizacji na przykładzie utworu n-Cyclus na orkiestrę symfoniczną.
12:30 dr hab. Jan Milewski, Politechnika Poznańska.
Tytuł: Wybrane zagadnienia matematyczne stroju muzycznego.
13:00Koncert Piotr Niewiedział, A piacere
13:45dr Katarzyna Kwiecień – Długosz, Uniwersytet Zielonogórski.
Tytuł: Nauki ścisłe jako inspiracja twórcza na przykładzie mojego utworu "Coalescence" na trio fortepianowe
14:15dr Maciej Grześkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Tytuł: O działaniu przekształceń na dźwięki.
14:45Dyskusja
15:25Zakończenie Sympozjum
15:30Obiad