Data wydarzenia:

III Ogólnopolskie Sympozjum Muzyka – Matematyka. Konteksty, relacje, perspektywy.

Data: 10 grudnia 2020 roku

Miejsce: Sala Prezydencka, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Sympozjum odbyło się w formie zdalnej.

Program

10.12.2020 r.
10:30prof. dr hab. Sławomir Kamiński, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
Otwarcie Sympozjum
10:45dr hab. Joanna Cieślik-Klauza, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, filia w Białymstoku.
Tytuł: Matematyka i muzyka. W poszukiwaniu iloczynu zbiorów.
11:20 prof. dr hab. Mariusz Skałba, Uniwersytet Warszawski.
Tytuł: Ciągi Prouheta-Thuego-Morsa ora Fibonacciego-Zeckendorfa jako potencjalne źródła schematów rytmicznych.
11:55dr Karol Gierszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Tytuł: Automaty komórkowe.
12:30UAM; dr hab. Jakub Chrenowicz,  Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
Tytuł:  Aleatoryzm kontrolowany Witolda Lutosławskiego jako sposób postawienia problemu relacji zapisu i rezultatu brzmieniowego. Perspektywa dyrygenta