Data wydarzenia:

Model przywracania interpunkcji zgłoszony do wyzwania Poleval 2021 Task 1: Punctuation restoration from read text

Data: wtorek, 05.10.2021, godz. 11:00-12:00

Prelegent: Tomasz Ziętkiewicz (UAM/Samsung)

Abstrakt: Opowiem o moim zgłoszeniu wysłanym na wyzwanie Poleval 2021, zadanie 1. Zadanie polegało na stworzeniu modelu przywracającego znaki interpunkcyjne w tekście. Opiszę moje podejście do problemu, które polegało na użyciu taggera korzystającego z pretrenowanej sieci herBERT. Omówię problemy, które pojawiły się podczas prac nad wyzwaniem i omówię wyniki.

Link do spotkania