Data wydarzenia:

Analiza sieci społecznych pozyskiwanych z utworów literackich przy użyciu narzędzi przetwarzania języka naturalnego

Data: wtorek, 14.12.2021, godz. 11:00-12:00

Prelegent: Marek Kubis (WMiI UAM)

Abstrakt: W wystąpieniu przedstawię wyniki dotyczące ilościowej analizy sieci postaci indukowanych z polskich powieści. Omówię sposób przygotowania korpusu oraz procedurę ekstrakcji sieci. Przedstawię obserwacje dotyczące własności strukturalnych indukowanych sieci oraz skonfrontuję je z wynikami, które uzyskano dla powieści anglojęzycznych. Porównam sieci pozyskane z tekstów XIX-wiecznych z sieciami powieści XX-wiecznych.

Miejsce: B1-7/8 oraz online