Data wydarzenia:

Automatyczna ewaluacja jakości tłumaczenia – studium przypadku

Data i godzina: wtorek, 23 kwietnia 11:00 – 12:00

Prelegent: dr Rafał Jaworski (WMiI UAM)

Streszczenie: Zagadnienie automatycznej ewaluacji tłumaczenia bez obecności tłumaczenia referencyjnego znajduje swoje zastosowanie w systemach wspomagania tłumaczenia. Może służyć jako automatyczna kontrola jakości pracy tłumacza ludzkiego lub automatycznego. Przedstawione zostanie rozwiązanie zastosowane w systemie XTM oraz wyniki i wnioski z jego testowania.

Miejsce: B1-7/8 oraz online