Data wydarzenia:

Benchmark Intended Grouping of Open Speech

Data i godzina: wtorek, 12 marca 11:00 – 12:00

Prelegent: mgr inż. Michał Junczyk (UAM)

Streszczenie: Podczas seminarium przedstawię status projektu BIGOS (Benchmark Intended Grouping of Open Speech), m.in:
– przegląd najnowszych ewaluacji systemów ASR dla języka polskiego
– aktualizacje przeglądu korpusów ASR dla języka polskiego
– aktualizacje korpusu BIGOS dla języka polskiego
– wyniki ewaluacji otwartych oraz komercyjnych systemów ASR dla języka polskiego na zbiorach BIGOS V1, BIGOS V2 oraz PELCRA for BIGOS
– wyzwanie dot. ASR dla języka polskiego w ramach PolEval 2024
– architekturę systemu użytego do przygotowania danych oraz ewaluacji

Miejsce: B1-7/8 oraz online