Data wydarzenia:

Czym karmić duże modele języka?

Data: wtorek, 14.02.2023, godz. 11:00-12:00

Prelegent: Filip Graliński (WMiI UAM)

Abstrakt: Celem wystąpienia jest przedstawienie ostatnich zmian w krajobrazie dużych modeli języka (w szczególności systemu ChatGPT). Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie przygotowywania zrównoważonych zbiorów danych.

Miejsce: B1-7/8 oraz online