Data wydarzenia:

Efekt szkolenia anotatorów w procesie crowdsourcingowym

Data: wtorek, 15.03.2022, godz. 11:00-12:00

Prelegent: Wojciech Włodarczyk (WMiI UAM)

Abstrakt: Przekazywanie informacji zwrotnej w procesie crowdsourcingowym może w pozytywny sposób wpłynąć na jakość pozyskiwanych danych. W ramach prezentajci przedstawie wyniki pogłębionej analizy na temat źródła tego efektu.

Miejsce: B1-7/8 oraz online