Data wydarzenia:

Ewaluacja i optymalizacja wyzwań uczenia maszynowego

Data: wtorek, 22.11.2022, godz. 11:00-12:00

Prelegent: Jakub Pokrywka (WMiI UAM)

Abstrakt: W ramach seminarium wygłoszę próbnie prezentację do otwarcia przewodu doktorskiego. Jej tematem będzie ewaluacja i optymalizacja wyzwań uczenia maszynowego. W ramach seminarium przedstawię moje obecne osiągnięcia naukowe i wprowadzę temat oraz tezę, które zamierzam podjąć w pracy doktorskiej.

Miejsce: B1-7/8 oraz online