Data wydarzenia:

Ewaluacja Novo Learning Speech Services

Data: wtorek, 07.11.2023, godz. 11:00-12:00

Prelegent: Iwona Christop (UAM)

Streszczenie: Prezentacja stanowi podsumowanie ewaluacji systemu Novo Learning, który oferuje usługi analizy mowy dla osób uczących się języków obcych. Przedstawione zostanie porównanie wyników wygenerowanych przez Novo z innym systemami automatycznego rozpoznawania mowy. Omówione zostaną kluczowe zbiory danych wykorzystane do ewaluacji, w tym próbki pochodzące od nierodzimych użytkowników języków. Podsumowanie prezentacji stanowią wnioski dotyczące dokładności, wydajności i funkcjonalności systemu Novo.

Miejsce: B1-7/8 oraz online