Data wydarzenia:

Graph-based recommendations at OLX

Data: wtorek, 21.03.2023, godz. 11:00-12:00

Prelegenci: Robert Kwieciński (UAM/OLX)

Abstrakt: Przedstawię postępy w rozwoju grafowych modeli rekomendacji w OLX. Omówię prace, które niedawno opublikowałem:

  • Learning edge importance in bipartite graph-based recommendations
  • Comparison of Real-Time and Batch Job Recommendations

Opowiem także o moich obecnych badaniach skoncentrowanych na stworzeniu nowego modelu rekomendacji opartego o grafowe sieci konwolucyjne.

Miejsce: B1-7/8 oraz online