Data wydarzenia:

Język włączający - czy komputery mogą się go nauczyć?

Data: wtorek, 15.11.2022, godz. 11:00-12:00

Prelegent: Rafał Jaworski (WMiI UAM)

Abstrakt: W ostatnich czasach wiele mówi się o konieczności dostosowania języków do realnych potrzeb społecznych. Żaden użytkownik języka nie powinien czuć się wykluczony ani dotknięty nietrafnymi sformułowaniami. Problem stosowania języka który nie jest włączający (lub inkluzywny) dotyczy także procesu tłumaczenia. Powszechnie stosowanymi technikami zapewnienia jakości tłumaczeń jest korekta pisowni i korekta gramatyczna - teraz czas na wykrywanie nieinkluzywności. Dzięki technikom uczenia maszynowego można to wykrywanie zautomatyzować.

Miejsce: B1-7/8 oraz online