Data wydarzenia:

Modele rekomendacyjne wspólnej filtracji w serwisach ogłoszeniowych – podsumowanie badań

Data: wtorek, 05.12.2023, godz. 11:45-12:45

Prelegent: Robert Kwieciński (UAM/OLX)

Streszczenie: Krótko podsumuję badania przeprowadzone w ramach mojego doktoratu. Będzie to jednocześnie próba wystąpienia przed Radą Wydziału, na której wnioskował będę o wszczęcie postępowania w sprawie nadania mi tytułu doktora. Podobnie jak poprzednicy, chciałbym uzyskać wskazówki pozwalające na poprawę wystąpienia.

Miejsce: B1-7/8 oraz online