Data wydarzenia:

Modeling Spaced Repetition with LSTMs

Data: wtorek, 25.04.2023, godz. 11:00-12:00

Prelegent: Jakub Pokrywka (UAM)

Tytuł: Modeling Spaced Repetition with LSTMs

Streszczenie: Na seminarium Jakub Pokrywka opowie o modelu uczenia maszynowego, który ma pomóc w nauce np. języków obcych. Projekt był rozwijany w firmie SuperMemo na podstawie prawdziwych danych historycznych użytkowników. Specjalnie zmodyfikowany model rekurencyjny LSTM  ma za zadanie podać prawdopodobieństwo pamiętania informacji przez ucznia. Artykuł został zaprezentowany na konferencji CSEDU. Autorzy to Jakub Pokrywka, Marcin Biedalak, Filip Graliński, Krzysztof Biedalak.

Miejsce: B1-7/8 oraz online