Data wydarzenia:

Nowe metody i zbiory danych do inteligentnego przetwarzania dokumentów

Data i godzina: wtorek, 9 kwietnia 11:00 – 12:00

Prelegent: mgr inż. Dawid Jurkiewicz (UAM/Snowflake)

Streszczenie: W ramach seminarium wygłoszę próbnie prezentację na obronę rozprawy doktorskiej. Jej tematem będą metody i zbiory danych do inteligentnego przetwarzania dokumentów. Rozprawa porusza dwa kluczowe obszary w ramach dziedziny inteligentnego przetwarzania dokumentów: identyfikację relewantnych fragmentów tekstu (ang. Span Identification) i problematykę rozumienia dokumentów (ang. Document Understanding). Opowiem o celach rozprawy, głównych wynikach i swoich osiągnięciach naukowych.

Miejsce: A0-12 (uwaga: wyjątkowo zmiana sali!) oraz online