Data wydarzenia:

Prace nad korpusem języka polskiego do projektu Archiwum Głosowe

Data: wtorek, 10.05.2022, godz. 11:00-12:00

Prelegent: Jolanta Bachan (Wydział Neofilologii UAM)

Abstrakt: Prezentacja materiału i przebiegu pracy z nagrań korpusu języka polskiego na potrzeby syntezy mowy z Piotrem Fronczewskim do projektu Archiwum Głosowe.

Miejsce: B1-7/8 oraz online