Data wydarzenia:

Prace nad projektem WMI Dariah PL

Data: wtorek, 10.10.2023, godz. 11:00-12:00

Prelegent: Kacper Dudzic (WMI UAM)

Streszczenie: Wystąpienie dotyczyć będzie projektu WMI Dariah PL, będącego częścią infrastruktury Dariah.lab stworzonej w ramach projektu DARIAH-PL. Na projekt składa się zestaw narzędzi do diachronicznego przetwarzania polskich danych językowych. Podczas wystąpienia opisany zostanie dotychczasowy postęp prac nad projektem, jak i przedstawione zostaną plany jego rozwoju na najbliższą przyszłość. W ramach prezentacji pokrótce omówione zostaną również ogólne założenia dotyczące projektu i funkcjonalności jego poszczególnych modułów.

Miejsce: B1-7/8 oraz online