Data wydarzenia:

Quality Optimization Methods in Neural Machine Translation Systems

Data: wtorek, 21.02.2023, godz. 11:00-12:00

Prelegent: Artur Nowakowski (UAM / Poleng)

Abstrakt: Podczas seminarium przedstawiony zostanie skrócony opis badań, które były prowadzone w trakcie doktoratu wdrożeniowego i zostały opisane w złożonej rozprawie doktorskiej. Rozprawa dotyczy metod optymalizacji jakości w neuronowych systemach tłumaczenia maszynowego. Zaprezentowana zostanie tematyka rozprawy, artykuły, które wchodzą w jej skład, główne osiągnięcia, a także omówiony zostanie wpływ na dziedzinę tłumaczenia maszynowego.

Miejsce: B1-7/8 oraz online