Data wydarzenia:

Rozumowanie abdukcyjne w systemie neuronalno-symbolicznym

Data: wtorek, 13.12.2022, godz. 11:00-12:00

Prelegent: Andrzej Gajda (UAM)

Abstrakt: Na seminarium zaprezentuję możliwość modelowania rozumowania abdukcyjnego w systemie neuronalno-symbolicznym. Rozumowanie abdukcyjne zdefiniowane jest w tym przypadku w duchu interpretacji algorytmicznej, tj. jako "zalepianie dziury dedukcyjnej" między bazą wiedzy a wyjaśnianym zjawiskiem. Wykorzystywany w tym projekcie system neuronalno-symboliczny pozwala na tłumaczenie programów logicznych na sztuczne sieci neuronowe i odwrotnie — sieci na programy logiczne. Dzięki temu baza wiedzy, cel abdukcyjny i hipotezy abdukcyjne kodowane są w postaci wyrażeń logicznych, natomiast proces generowania hipotez abdukcyjnych powiązany jest z uczeniem sieci neuronowych. Oprócz teorii zaprezentuję również implementację systemu oraz wyniki niektórych eksperymentów.

Miejsce: B1-7/8 oraz online