Data wydarzenia:

Seminarium przeglądowe w dziedzinie korekty tekstu

Data: wtorek, 23.01.2024, godz. 11:00-12:00

Prelegenci: Ryszard Staruch (UAM)

Streszczenie: Korekta tekstu to dziedzina sztucznej inteligencji, która posiada ogromny potencjał, natomiast występuje w niej wiele zagadnień, dla których ciężko znaleźć idealne rozwiązania. Podczas prezentacji omówiony zostanie cel korekty tekstu, kwestia publicznie dostępnych zbiorów danych (w tym ich rozmiar oraz jakość), jak również zagadnienie ewaluacji rozwiązań. Zaprezentowane zostaną systemy o różnych architekturach, w tym wielkie modele języka, które na przestrzeni ostatniego roku stały się ważnym przedmiotem badań naukowców.

Miejsce: B1-7/8 oraz online