Data wydarzenia:

STable: Generowanie tabel w paradygmacie enkoder-dekoder

Data: wtorek, 23.08.2022, godz. 11:00-12:00

Prelegent: Michał Turski (UAM / Applica)

Abstrakt: Zastosowanie modeli enkoder-dekoder pozwoliło na unifikację wielu problemów z dziedziny NLP. Ograniczeniem tego typu modeli jest zwracanie na wyjściu tekstu. W naszej pracy poruszamy temat generowania wyjścia w postaci tabeli. Pozwala to zastosować jeden model do rozwiązania wielu różnych problemów, na przykład jednoczesnej ekstrakcji relacji i jej stron, tworzenia baz wiedzy czy ekstrakcji złożonych danych z dokumentów. W ramach seminarium omówię publikację "STable: Table Generation Framework for Encoder-Decoder Models", która opisuje nasz model generujący tabele.

Miejsce: B1-7/8 oraz online