Data wydarzenia:

Towards the open ASR speech datasets catalog and multi-domain evaluation BIGOS dataset for the Polish language

Data: wtorek, 28.03.2023, godz. 11:00-12:00

Prelegenci: Michał Junczyk (UAM)

Abstrakt: Podczas seminarium przedstawię status prac nad otwartym katalogiem korpusów mowy dla języka polskiego oraz wielodziedzinowym zbiorem ewaluacyjnym BIGOS (Benchmark Intended Grouping of Open Speech) pozyskanym z publicznie dostępnych źródeł.

Miejsce: B1-7/8 oraz online