Data wydarzenia:

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w sądownictwie karnym. Doświadczenia i perspektywy w Polsce i na świecie

Data i godzina: wtorek, 11 czerwca, 11:00 – 12:00

Prelegent: dr Karolina Kiejnich-Kruk (Wydział Prawa i Administracji UAM)

Streszczenie: Wykorzystanie nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, postrzegane jest jako remedium na wiele grzechów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych – w tym przewlekłości postępowań czy nieefektywności działań organów ścigania. Doświadczenia innych państw wskazują jednak, że niesie to za sobą również pewne zagrożenia, takie jak dyskryminacja w oparciu o rasę lub płeć (por. COMPAS, USA), nietransparentność systemów, schematyczność decyzji sądowych. Celem seminarium jest przedstawienie możliwych rozwiązań zastosowania SI w wymiarze sprawiedliwości w oparciu o doświadczenia w Polsce i na świecie, a także poszukiwanie nowych możliwych zastosowań, wraz z analizą szans i ryzyk z nimi związanych.

Miejsce: B1-7/8 oraz online