Data wydarzenia:

Wyszukiwarki – przegląd aktualnych rozwiązań

Data: wtorek, 24.10.2023, godz. 11:00-12:00

Prelegent: Ryszard Staruch (WMiI UAM)

Streszczenie: Podczas prezentacji omówione zostaną obecnie wykorzystywane rozwiązania dotyczące wyszukiwarek. Przedstawione zostaną metody opierające się na bezpośrednich wystąpieniach słów, jak również niedawno powstałe podejścia bazujące na architekturze transformer. Dokonany zostanie także przegląd najważniejszych metryk odpowiadających za właściwą ewaluację rozwiązań.

Miejsce: B1-7/8 oraz online