Data wydarzenia:

Wyzwania przetwarzania języka naturalnego

Data: wtorek, 14.03.2023, godz. 11:00-12:00

Prelegenci: Marek Kubis (UAM), Jakub Pokrywka (UAM), Paweł Skórzewski (UAM), Tomasz Ziętkiewicz (UAM/Samsung)

Abstrakt: W dniach 17–20 września 2023 w Warszawie w ramach konferencji FedCSIC odbędzie się 1st Symposium on Challenges for Natural Language Processing (https://fedcsis.org/sessions/aaia/cnlps). Na seminarium omówimy organizowane przez Centrum Sztucznej Inteligencji UAM wyzwania, które odbędą się podczas tego wydarzenia: CAICCAIC (Center for Artificial Intelligence Challenge on Conversational AI Correctness) i Temporal Image Caption Retrieval Competition

Miejsce: B1-7/8 oraz online