Data wydarzenia:

XXVIII Uroczysty Wykład im. Wojtka Pulikowskiego

Data: wtorek, 24.05.2022, godz. 11:00-12:00

Prelegent: dr hab. Mariusz Mirek (Rutgers University)

Tytuł: O związkach kombinatoryki addytywnej z teorią ergodyczną i analizą Fouriera

Abstrakt: Twierdzenie Szemerédiego orzeka, że każdy podzbiór zbioru liczb naturalnych o nieznikającej górnej gęstości Banacha zawiera dowolnie długie postępy arytmetyczne. Celem wykładu będzie pokazanie związków tego twierdzenia z teorią ergodyczną i analizą Fouriera. Następnie pokażmy jak twierdzenie Szemerédiego wiąże się z hipotezą Furstenberga-Bergelsona-Leibmana, która jest obecnie jednym z centralnych problemów w punktowej teorii ergodycznej.

Miejsce: Sala A1-33 (RND) oraz MS Teams