Data wydarzenia:

Regularyzacja i estymacja macierzy kowariancji

Data: środa, 13.03.2019, godz. 17:30

Prelegent: mgr Adam Mieldzioc

Miejsce: Sala A1-33/34