Data publikacji w serwisie:

Czy "AI act" jest spóźnioną próbą regulacji rozwoju Sztucznej Inteligencji?

W audycji "Studencki Patrol" Radia Afera, prof. Krzysztof Jassem omówił "AI act" - inicjatywę Unii Europejskiej mającą na celu regulację rozwoju i wykorzystania technologii Sztucznej Inteligencji (AI).

Prof. Jassem, pełniący funkcję kierownika zakładu Sztucznej Inteligencji oraz dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji (CSI) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, przypomniał początki stosowania algorytmów AI w sieci Internet. Wyjaśnił, dlaczego dopiero teraz podejmowane są kroki w celu uregulowania rozwoju i zastosowania modeli AI. Profesor zarysował, co dokładnie ma zostać zabronione na mocy tego dokumentu i pod jakimi warunkami istnieje możliwość obejścia tych przepisów. Prof. Jassem podkreślił także przykład pozytywnych zapisów zawartych w europejskiej rezolucji.

Cała audycja dostępna jest na portalu Spotify.