Data publikacji w serwisie:

Zmarł prof. dr hab. Julian Musielak

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 października 2020 roku (w wieku 92 lat) zmarł prof.  dr hab. Julian Musielak, emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 19 października 2020 roku o godzinie 13:50 na Cmentarzu Junikowskim. Msza żałobna odbędzie się o godzinie 12:00 w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu przy ulicy Fredry.

Cała jego działalność naukowa związana była z Instytutem Matematyki, a potem Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM. Był współtwórcą poznańskiej szkoły analizy funkcjonalnej. Jego badania dotyczyły wielu działów analizy matematycznej m.in. teorii sumowalności szeregów, teorii aproksymacji, teorii dystrybucji, teorii interpolacji, teorii szeregów Fouriera i teorii operatorów całkowych.  Wraz z  Władysławem  Orliczem zapoczątkował  teorię przestrzeni  modularnych.  Nazwiska Profesorów Musielaka i Orlicza weszły do powszechnie używanej nomenklatury matematycznej, gdyż jedna z klas wspomnianych przestrzeni modularnych nosi nazwę przestrzeni Musielaka-Orlicza.

Profesor Musielak był  autorem ponad 160 prac naukowych oraz promotorem 36 rozpraw doktorskich z zakresu matematyki, autorem kilku podręczników dla studentów oraz trzech monografii. Pracę badawczą i kształcenie kadry naukowej  łączył z intensywną działalnością organizacyjną. Na  Uniwersytecie pełnił funkcje m.in. prorektora ds. współpracy z zagranicą,  dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki, dyrektora Instytutu Matematyki. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członkiem Centralnej Komisji d.s. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz członkiem komitetów redakcyjnych kilku polskich i zagranicznych czasopism matematycznych. Uhonorowano go wieloma nagrodami i odznaczeniami,  w tym medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był również doktorem honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz honorowym członkiem PTM. Z osiągnięciami Profesora można zapoznać się na stronie poświęconej jego osobie oraz w filmie z serii: Wybitne postacie Uniwersytetu, Uniwersyteckiego Studia Filmowego UAM.

Społeczność naszego Wydziału oraz całego Uniwersytetu poniosła niepowetowaną stratę. Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan wraz z całą społecznością Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.