Data wydarzenia:

Wykład z cyklu Wykłady Naukowe WMI #8

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z serii Wykładów Naukowych WMI.

Tytuł: Badania naukowe w zakładzie Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej

Data: wtorek, 07.06.2022, godz. 11:00-12:00

Prelegent: prof. dr hab. Grzegorz Banaszak

Abstrakt: Podczas wykładu przedstawię zespoły badawcze i ich badania naukowe w zakładzie Arytmetycznej Geometrii Algebraicznej. Do wiodących kierunków badań należą między innymi:  reprezentacje l-adyczne i zasada lokalno-globalna, hipoteza Sato Tate'a, K-teoria ciał liczbowych i klasyczne hipotezy teorii liczb, abstrakcyjna teoria przecięć,  teoria rozpraszania form automorficznych i hipoteza Riemanna, spektralna teoria form automorficznych, działania zwartych grup Liego na rozmaitościach, kwantowa teoria pola, arytmetyczna mechanika kwantowa i Bethe anzatz. Zaprezentuję również inne aktywności pracowników zakładu związane z przedstawionymi badaniami.

Miejsce: sala A1-33 oraz online przez MS Teams