Data wydarzenia:

Wykład z cyklu Wykłady Naukowe WMI #9

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z serii Wykładów Naukowych WMI.

Tytuł: Badania naukowe w Zakładzie Geometrii Algebraicznej i Diofantycznej UAM

Data: wtorek, 18.10.2022, godz. 11:00-12:00

Prelegent: prof. dr hab. Wojciech Gajda

Abstrakt: Omówimy badania prowadzone aktualnie przez członków naszego zespołu. W przystępny sposób przedstawimy kilka najważniejszych wyników uzyskanych w trakcie tych badań w ostatnim czasie.

Miejsce: Aula C