Maciej Wygralak

(8 II 1955 Poznań)

Studiował matematyką na UAM w latach 1974–1979.  W roku 1981 podjął pracę na UAM. Doktoryzował się zakresie nauk matematycznych w roku 1984 na Politechnice Poznańskiej – promotorem był Jerzy Albrycht.  Habilitację uzyskał w roku 1994 na UAM, a w roku 2015 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Jego zainteresowania naukowe to modelowanie i przetwarzanie informacji nieprecyzyjnej, obliczenia inteligentne, systemy inteligentne, systemy wspomagania decyzji, zliczanie inteligentne oraz zbiory i systemy rozmyte. Opublikował 80 prac badawczych i 3 monografie. Wypromował 5 doktorów. W roku 1985 otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w roku 2015 Microsoft Research Azure Award (zespołowa). W roku 2019 odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od roku 2020 jest profesorem-seniorem UAM.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 537–538.
https://wmi.amu.edu.pl/wydzial/pracownicy/profesorowie-emerytowani/maciej-wygralak