Maciej Wygralak

profesor Senior
 • wygralak@amu.edu.pl
 • 61 829 53 53
 • B4-25
  Biogram

 • Obszar działalności

  Informatyka, a zwłaszcza nieprecyzyjność informacji, obliczenia inteligentne i systemy inteligentne, w tym:

  • - nieprecyzyjność informacji i zbiory rozmyte,
  • - inteligentne metody zliczania,
  • - systemy wspomagania decyzji przy nieprecyzyjności informacji,
  • - informacja bipolarna,
  • - systemy regułowe,
  • - metody grupowego podejmowania decyzji.

Profesor Maciej Wygralak urodził się w 1955 roku w Poznaniu. Studia matematyczne ukończył w 1979 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z UAM związany jest zawodowo od 1981 roku. Stopień doktora nauk matematycznych  Profesor uzyskał w 1984 roku na  Politechnice Poznańskiej,  a doktora habilitowanego w roku 1994 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Obiekty nieostro zdefiniowane i ich teoria mocy. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych został mu nadany w 2015 roku. Profesor Maciej Wygralak specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przetwarzania informacji nieprecyzyjnej, w szczególności zbiorami rozmytymi i informacją bipolarną wraz z metodami inteligentnego zliczania, a także reprezentacją wiedzy oraz systemami inteligentnymi wspomagającymi podejmowanie decyzji. W 2019 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Wygralak jest autorem ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych w renomowanych czasopismach (m.in. International Journal of Intelligent Systems oraz Information Sciences i Fuzzy Sets and Systems) oraz trzech monografii: VaguelyDefined Objects (wyd. Kluwer, Dordrecht, 1996), Cardinalities of FuzzySets (wyd. Springer, Berlin Heidelberg, 2003) oraz IntelligentCountingunder Information Imprecision. Applications to Intelligent Systems and DecisionSupport (wyd. Springer, Berlin Heidelberg, 2013). W 2010 roku stworzył Zakład Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej, a potem kierował nim do 2020 roku. Wypromował 5 doktorów. Wraz ze swoim zespołem brał udział w wielu projektach badawczo-rozwojowych, między innymi współpracował z lekarzami z Kliniki Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w zakresie stworzenia narzędzia wspomagania diagnozy guzów jajnika OvaExpert.

Obecnie Profesor Maciej Wygralak posiada status profesora seniora i jest członkiem Zakładu Sztucznej Inteligencji; prowadzi m.in. wykłady dla doktorantów.