Laboratorium Wsparcia i Rozwoju Aplikacji

Wszelkie problemy związane z komputerami w budynkach A i B, siecią oraz inne problemy techniczne związane z infrastrukturą informatyczną Wydziału można zgłaszać w Laboratorium wsparcia i rozwoju aplikacji:

  Strony i serwisy

  • zarządzanie i wsparcie użytkowników w systemach e-learningowych Wydziału (Moodle, MS Teams),
  • prowadzenie i techniczna obsługa strony internetowej Wydziału PL/EN oraz witryn Wydziału w Intranecie,
  • obsługa serwisów Wydziałowych (Podyplomowe, Partnerzy, EMI, strony projektów),
  • zarządzanie i koordynowanie prac na Wydziale w systemach USOS/USOSweb, PD, SRS, Planista, Ankieter, EZD,
  • obsługa systemu do głosowania na Radzie Wydziału,
  • planowanie, wdrażanie i rozwój stron i systemów dla Wydziału,
  • tworzenie instrukcji oraz przeprowadzanie szkoleń w zakresie wprowadzanych systemów,
  • wsparcie promocji i prowadzenia profilu w mediach społecznościowych.

  Systemy i usługi

  • zarządzanie kontami użytkowników – domena labs w Active Directory,
  • udostępnianie zasobów dla projektów – konta do hostowania stron internetowych oraz maszyny wirtualne,
  • administrowanie usługami wspierającymi rozwój projektów programistycznych – Jira, Git, Gerrit, Jenkins,
  • udostępnianie baz danych,
  • umożliwianie zdalnego dostępu do zasobów – ssh, zdalny pulpit, VPN, Proxy,
  • administrowanie usługą poczty elektronicznej w domenie wmi.amu.edu.pl,
  • kontrola nad sieciowymi systemami plików,
  • wsparcie pracowników administracyjnych i naukowo - dydaktycznych w zakresie korzystania z sieci i systemów komputerowych,
  • tworzenie i zarządzanie kopiami zapasowymi oraz odzyskiwanie danych.

  Sprzęt i sale

  • obsługa laboratoriów komputerowych: stacje robocze (Windows oraz Linux), specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie,
  • administrowanie i zarządzanie sprzętem komputerowym związanym z dydaktyką,
  • obsługa i konserwacja sal multimedialnych, auli i sali posiedzeń Rady Wydziału,
  • przygotowywanie sprzętu komputerowego dla pracowników,
  • obsługa i konserwacja drukarek oraz skanerów wydziałowych,
  • konserwacja, wymiana i naprawa sprzętu.

  Infrastruktura sieciowa i serwerowa

  • administrowanie siecią wydziałową oraz dostępem do Internetu,
  • zarządzanie siecią bezprzewodową wmi,
  • konfiguracja usług sieciowych – DNS, DHCP,
  • przygotowanie oraz utrzymywanie serwerów i systemów operacyjnych na nich działających,
  • monitorowanie stanu i kontrolowanie bezpieczeństwa usług, serwerów i urządzeń sieciowych,
  • zapewnianie warunków do działania dla serwerów pracowników.

  Inne

  • przyjmowanie i obsługa zgłoszeń,
  • wsparcie techniczne projektów oraz wydarzeń realizowanych na Wydziale,
  • planowanie zakupów sprzętu, oprogramowania i usług.

Pracownicy