Magdalena Jaroszewska

(ur. 17 V 1940 Felicjanów)

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Koninie, gdzie zdała maturę w roku 1958. Studiowała matematykę w latach 1958−1963 na UAM. W roku 1963 uzyskała dyplom magistra matematyki. Była zatrudniona na UAM w latach 1963−2015. Doktoryzowała się w roku 1971 (promotor Julian Musielak). W roku 1986 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych, a w roku 1988 otrzymała na UAM stanowisko i tytuł naukowy docenta. W roku 1999 uzyskała stanowisko profesora UAM. Od roku 2015 posiada status profesora seniora UAM. W latach 1990–1993 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki UAM ds. dydaktycznych, a w latach 1993–1999 prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki do spraw dydaktycznych i studenckich. Przewodniczyła Kołu NSZZ Solidarność na WMI UAM (2006–2010). Pełniła funkcję eksperta w Wydziale Matur w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej (1999). Była członkiem Komisji Dydaktyki Komitetu Matematyki PAN (2008) oraz Komisji PTM ds. Nauczania (2009−2013). Zajmowała się analizą matematyczna i funkcjonalną, w szczególności przestrzeniami typu Campanato, Morrey’a, Sobolewa z normą mieszaną, m.in. twierdzeniami interpolacyjnymi Riesza-Thorina oraz Marcinkiewicza dla tych przestrzeni. Po habilitacji zajmowała się edukacją matematyczną w polskich i zagranicznych uczelniach, jakością kształcenia, organizacją procesu kształcenia w szkole wyższej, dydaktyką szkoły wyższej oraz historią matematyki. Opublikowała 50 prac, w tym 16 prac badawczych z analizy matematycznej i funkcjonalnej. Jest współautorką: trzech podręczników – dwóch z teorii miary i jednego z dydaktyki szkoły wyższej oraz dwóch książek z historii matematyki. Zajmowała się w szczególności historią złamania Enigmy oraz działalnością Zdzisława Krygowskiego. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1983) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1996).

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 413–414 (z uzupełnieniami).
https://wmi.amu.edu.pl/wydzial/pracownicy/profesorowie-emerytowani/prof.-uam-dr-hab.-magdalena-jaroszewska