Wojciech Pulikowski

(26 II 1947 Gdańsk – 26 VIII 1975 schronisko na Równicy, Beskid Śląski)

Studiował matematykę na UAM w latach 1963–1968. W 1968 podjął pracę na UAM. W latach 1970–1973  odbył studia doktoranckie w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, głównie we współpracy z ośrodkiem gdańskim. Doktoryzował się w 1973 (promotor: Kazimierz Gęba). Po doktoracie wrócił do pracy na UAM. Zajmował się topologią algebraiczną i topologią różniczkową. Opublikował 7 prac. Miał wrodzony talent dydaktyczny. Opiekował się Kołem Naukowym Matematyków. Po powrocie do Poznania w 1973 skupił wokół siebie grupę młodych matematyków, których zainteresował topologią algebraiczną i różniczkową. Zginął tragicznie w schronisku na Równicy w Beskidzie Śląskim.  Od roku 1994 odbywają się co roku Uroczyste Wykłady im. Wojtka Pulikowskiego.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 484–485.
https://wmi.amu.edu.pl/zycie-naukowe/cykle-wykladow/wyklady-im.-wojtka-pulikowskiego/biografia-dr.-wojtka-pulikowskiego