Data wydarzenia:

Wykład z cyklu Wykłady Naukowe WMI #2

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z serii Wykładów Naukowych WMI.

Tytuł: Wstęp do teorii szeregowania zadań oraz prezentacja tematyki badawczej Pracowni Algorytmiki WMiI UAM

Data: wtorek, 22.06.2021, godz. 11:00-12:00

Prelegent: prof. dr hab. Stanisław Gawiejnowicz

Abstrakt: Celem wykładu będzie skrótowe przedstawienie przedmiotu badań oraz wybranych wyników teorii szeregowania zadań, jednego z głównych działów współczesnej informatyki teoretycznej, jak również prezentacja osiągnięć Pracowni Algorytmiki w tym zakresie.

Wykład będzie składać się z trzech części. Pierwsza część będzie zawierać szkic powstania oraz krótki opis głównych dat w rozwoju teorii szeregowania zadań. W drugiej części zostanie omówionych kilka klasycznych wyników tej teorii. Wykład zakończy część trzecia, poświęcona przedstawieniu najważniejszych wyników z teorii szeregowania zadań, otrzymanych przez pracowników Pracowni Algorytmiki.

Link do spotkania