Data wydarzenia:

Wykład z cyklu Wykłady Naukowe WMI #3

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z serii Wykładów Naukowych WMI.

Tytuł: Wybrane kierunki aktualnych badań naukowych Zakładu Analizy Funkcjonalnej

Data: wtorek, 19.10.2021, godz. 11:00-12:00

Prelegent: prof. dr hab. Jerzy Kąkol

Abstrakt: Celem wykładu jest przedstawienie głównych kierunków badań naukowych aktualnie prowadzonych w Zakładzie Analizy Funkcjonalnej Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.  Te główne cele (w sposób skrótowy) będą zestawione w pierwszej części wykładu. W dalszych etapach prezentacji   przedstawimy   dodatkowe (bardziej szczegółowe) informacje, wraz z niektórymi motywacjami, na temat prowadzonych badań, uzyskanych (czy przewidywanych) rezultatów.

Miejsce: Aula A oraz transmisja online przez MS Teams