Data wydarzenia:

Wykład z cyklu Wykłady Naukowe WMI #11

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z serii Wykładów Naukowych WMI.

Tytuł: Badania naukowe w Zakładzie Logiki Matematycznej i Zakładzie Teorii Obliczeń

Data: wtorek, 23.05.2023, godz. 11:00

Prelegenci: prof. dr hab. Wojciech Buszkowski oraz prof. dr hab. Roman Murawski

Abstrakt: Wykład składać się będzie z dwóch części poświęconych, odpowiednio, dawnemu Zakładowi Logiki Matematycznej i dawnemu Zakładowi Teorii Obliczeń (działają one obecnie pod szyldem Zakładu Logiki Matematycznej).  W części pierwszej opowiemy o historii logiki na uniwersytecie w Poznaniu (odsłaniając ciekawe a nieznane fakty) oraz przedstawimy tematy badawcze realizowane przez pracowników dawnego Zakładu Logiki Matematycznej i wyniki prowadzonych przez nich badań. W części drugiej przedstawimy badania naukowe w Zakładzie Teorii Obliczeń, istniejącym w latach 1993-2019.

Miejsce: Aula C