Data wydarzenia:

Wykład z cyklu Wykłady Naukowe WMI #7

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z serii Wykładów Naukowych WMI.

Tytuł:
1. Przegląd badań prowadzonych w dawnym Zakładzie Geometrii i Topologii w latach 1996-2020.
2. Reprezentacja minimalna elementów przestrzeni Minkowskiego-Rådströma-Hörmandera

Data: wtorek, 05.04.2022, godz. 11:00-12:00

Prelegenci: prof. dr hab. Wacław Marzantowicz oraz prof. dr hab. Ryszard Urbański

Abstrakt:
1. W zakładzie tym prowadzono wiele różnych warsztatowo wątków badawczych, takich jak: opis działań zwartych grup Liego na sferach i dyskach (K. Pawałowski), różne wersje ekwiwariantnej topologicznej złożoności - topologicznej robotyki (Z. Błaszczyk, M. Kaluba, W. Marzantowicz), teoria węzłów z symetrią grupy skończonej (W. Politarczyk), szanowania stałej Kazhdana (M. Kaluba), przedstawienie epimorfizmów na grupy wolne poprzez graf i epimorfizm Reeba (M. Kaluba, Ł. Michalak, W. Marzantowicz), czy też model dynamiki neuronu z resetowaniem (W. Marzantowicz). Ze względu na ograniczenie czasowe skoncentruje się tylko na topologicznej teorii punktów okresowych i szacowaniu liczby wierzchołków potrzebnych do triangulacji rozmaitości.
2. Przedstawię wybrane wyniki dotyczące minimalności par zbiorów zwartych wypukłych oraz ich związku z rachunkiem quasiróżniczkowym. Podam pewne kryteria minimalności oraz techniki redukcji par zbiorów zwartych wypukłych. Jako zastosowanie przestrzeni MRH, omówię równanie wzrostu kryształu w modelu kinetyczno-geometrycznym. Zaprezentowane wyniki otrzymano w Zakładzie Optymalizacji i Sterowania w latach 1988-2018.

Miejsce: Aula A oraz transmisja online przez MS Teams