Biogram

(ur. 1 XII 1950 Giżycko)

W latach 1968–1973 studiował matematykę na UAM, gdzie w roku 1973 podjął pracę. Doktoryzował się pod kierunkiem Wiesława Żelazki w roku 1977. Habilitował się w roku 1989. Jego zainteresowania naukowe dotyczą analizy funkcjonalnej, w szczególności teorii algebr Banacha i teorii operatorów. Opublikował 36 prac badawczych  i 3 podręczniki. Wypromował 2 doktorów. W roku 1978 otrzymał Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a w roku 1990 Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 505.