Biogram

(ur. 30 III 1966 Kościan)

Studiował matematykę na UAM w latach 1984–1989. Po ukończeniu studiów podjął tam pracę. Doktoryzował się na UAM w roku 1993 – promotorem był Stanisław Szufla. Habilitację uzyskał w roku 2006, a w roku 2019 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą analizy nieliniowej, analizy formalnej, równań różniczkowych, równań całkowych i teorii punktu stałego.Opublikował 69 prac badawczych. Wypromował 4 doktorów. W latach 2007–2009 prowadził badania na Morgan State University, Baltimore (USA). W roku 1995 otrzymał Nagrodę PTM dla Młodych Matematyków. W latach 2014–2019 pełnił funkcję Prezesa Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jest członkiem Rady Naukowej Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera UMK w Toruniu oraz pełni funkcję redaktora naczelnego wydawanej przez Centrum serii Lecture Notes in Nonlinear Analysis.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 384.