Biogram

(ur. 30 XII 1975 Środa Wlkp)

Studiowała matematykę na UAM w latach 1994–1999. Ukończyła studia otrzymując uprawnienia do nauczania matematyki. W okresie 1999–2001 uczyła matematyki w Gimnazjum nr 58 w Poznaniu. W latach 1999–2005 odbyła studia doktoranckie na UAM, gdzie w roku 2005 uzyskała stopień doktora – promotorem jej rozprawy doktorskiej była Maria Korcz. W tymże roku podjęła pracę na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Zakładzie Dydaktyki Matematyki przekształconym w Centrum Dydaktyki Matematyki i Informatyki – obecnie jest kierownikiem tej jednostki. W kadencji 2020–2024 pełni funkcję prodziekana wydziału ds. studenckich i kształcenia. Jest członkiem Rady ds. kształcenia Szkoły Nauk Ścisłych UAM i członkiem zespołu projektowego UAM dla najlepszych. Zajmuje się współpracą ze szkołami (m.in. organizatorka i koordynatorka Wykładów Otwartych dla młodzieży „Po indeks z Pitagorasem”). Jej zainteresowania naukowe dotyczą dydaktyki matematyki. Opublikowała 37 prac. W 2023 otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej.

Opracował Roman Murawski