Biogram

(ur. 10 II 1958 Gostyń, woj. wielkopolskie)

W latach 1977–1982 studiował matematykę na UAM. Doktoryzował się w roku 1990 na Ohio State University, Columbus, Ohio (USA) – promotorem był Warren Sinnott. Habilitację uzyskał w roku 1996 w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie. W roku 2007 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk matematycznych. Od roku 1994 pracuje na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Jego zainteresowania naukowe to algebraiczna teoria liczb, arytmetyczna geometria algebraiczna i algebraiczna K-teoria. Opublikował 50 prac badawczych i 1 podręcznik akademicki (wspólnie z W. Gajdą). Wypromował 3 doktorów. Odbył liczne staże naukowe, w tym w The Ohio State University, Columbus, Ohio (USA) (1986–1991), McMaster University, Hamilton, Ontario (Kanada) (1991–1993), Max Planck Institut, Bonn (Niemcy) (2004), University of California, San Diego (USA) (2010–2011 i 2014–2015). W roku 1995 otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Wacława Sierpińskiego, a w roku 2003 Nagrodę Ministra Edukacji i Sportu.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 372–373.
https://banaszak.faculty.wmi.amu.edu.pl/